Tay không bắt cá trong phòng sau bão

Người đàn ông đứng trong phòng khách ngập nước vì bão Harvey, vồ cá trong tiếng reo hò của người nhà.