Vĩnh Thụy vs Hữu Vi - host the face Việt Nam mùa 1 và 2