Phun thuốc diệt muỗi có ảnh hưởng tới sức khỏe?

Bên cạnh việc tuyên truyền, công tác phun thuốc diệt muỗi chống sốt xuất huyết cũng đang được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, phun thuốc diệt muỗi có ảnh hưởng tới sức khỏe?