Thanh niên Việt được - mất gì khi tham gia Grabbike

Xe ôm công nghệ đang là nghề được nhiều thanh niên Việt Nam lựa chọn bởi công việc đơn giản, thu nhập tạm ổn. Nhưng làm công việc này, thanh niên Việt Nam sẽ được và mất gì?