Trộm dùng máy xúc 'hốt' luôn cây ATM

Một nhóm trộm đã dùng máy xúc để phá cây ATM đặt cạnh siêu thị ở Burton Upon Trent, Staffordshire, Anh. Cảnh sát cho biết nhóm trộm có 4 tên