Trộm xe máy 'lịch sự' đóng cổng giúp chủ nhà

Sau khi dắt trộm chiếc xe máy trong sân, tên trộm còn cẩn thận đóng cổng giúp chủ nhà.