Nữ quái ăn trộm nhoay nhoáy 'càn quét' Hà Nội

'Nữ quái' mang nón lá, bao tải đi trộm đồ tái xuất tại Hà Nội, 'càn quét' cửa hàng chăn ga đệm!