Nam sinh giết bạn, bỏ xác trong thùng xốp lĩnh án 12 năm tù

Thấy Hằng còn thở thoi thóp, sợ Hằng tỉnh dậy sẽ về báo cho gia đình biết nên Bình cầm cục đá tiếp tục đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu, mặt của Hằng cho đến khi Hằng chết hẳn. Sau đó, Bình cầm điện thoại của Hằng đi bán lấy 900.000 đồng rồi quay về nhà.