Cụ bà 82 tuổi lập trình ứng dụng cho iPhone

Không muốn trở nên ngày càng già nua và lạc hậu trong kỷ nguyên internet, nhiều người già hiện nay đã xây dựng một tư duy hiện đại, khi liên tục cập nhật và học hỏi những kỹ năng mới. Đây cũng là phương châm sống của một cụ bà 82 tuổi người Nhật Bản có tên Masako Wakamiya.