Suýt chết sau khi ăn hạt 3 quả cherry

Một người đàn ông tại Anh phải nhập viện cấp cứu và trải qua cơn 'thập tử nhất sinh' sau khi ăn hạt của 3 quả cherry.