Gặp lại hai bé gái bị trao nhầm gia đình ở Bình Phước

Từ khi trở về với cha mẹ ruột vì bị bệnh viện trao nhầm, hai bé gái ở Bình Phước sống chung, được hai gia đình yêu thương như nhau.