Gắp 200 viên sỏi trong mật người 10 năm không ăn sáng

Đó là 1 phụ nữ 45 tuổi ở Trung Quốc. Cô này đã phải hứng chịu hậu quả từ thói quen 10 năm nhịn ăn sáng.