Tự xử lý tóc mái tại nhà đẹp như ngoài tiệm

Bạn không cần mất thời gian tới tiệm để cắt chút xíu tóc mái nếu thực hiện đúng các bước dưới đây.