20 người dàn hàng trước cầu môn, cầu thủ vẫn ghi bàn theo cách không tưởng