Hành khách trên hai chuyến tàu này được 1 phen trụy tim!

Lược trích trong bộ phim 'Tốc Độ Phần 2: Kiểm Soát Hành Trình' (Speed 2: Cruise Control) là cảnh nghẹt thở của mọi hành khách trên hai chuyến tàu có nguy cơ va phải nhau, bởi trong đó, 1 con tàu đã bị mất kiểm soát và chỉ đi theo lộ trình đường thẳng.