Người Nhện - Chặng đường trở thành siêu anh hùng

Hãy cùng nhìn lại chặng đường dấu ấn mà người Nhện để lại trong lòng mỗi khán giả yêu quí vị siêu anh hùng quả cảm và chấp nhận hy sinh tất cả để đánh đổi lấy hòa bình này. Quả thực như bác Ben đã nói 'Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao'!