[Tam Quốc Chế] Mỹ nhân kế chiến thắng vạn quân

Đã bà con cô bác nào nghe qua 'Hồi Quang trận pháp' bao giờ chưa? Kế 'thần cơ diệu toán' này đã đánh bại hàng vạn binh lực quân Tào, đến Khổng Minh còn phải cảm thán: Quả là đấng anh hào! Đoạn video chế từ bộ phim kinh điển 'Tam Quốc Diễn Nghĩa'.