Cách giải quyết vấn đề trong 1 nốt nhạc

Có những thứ tưởng chừng bế tắc nhưng nếu bạn thoáng ra thì chỉ 1 giây thôi mọi chuyện đã khác…