Rửa chân cũng cần nghiêm túc

Sau câu chuyện một quán cắt tóc mượn quán trà đá để thực hiện hành vi dàn cảnh quảng cáo bán trà đá bằng nước rửa chân thì người ta rút ra một sự thật rằng: rửa chân cũng cần nghiêm túc.