Hạnh phúc thời hiện đại trong mắt giới trẻ như thế nào?

Không ai định nghĩa được hạnh phúc, bởi đối với mỗi người đều có khái niệm hạnh phúc khác nhau.