Hà Nội mùa mưa - cua bơi lên bờ

Đoạn nhạc chế nêu rõ các vấn đề khi mùa mưa tới, phố phường Hà Nội ngập sâu đến mức cua cá cũng bơi trên đường.