Vô duyên khó đỡ

Trích đoạn hài hước trong seri hài Loa Phường của Trắng tv.