Sự khác nhau giữa bố và mẹ

Nếu như mẹ luôn nhẹ nhàng, tâm lý thì những ông bố lại có cách ứng xử hoàn toàn khác đấy chị em ạ!