Mở khóa vân tay

Anh chàng Minh Tít vẫn tưởng rằng bạn mình là một cô bạn gái ngoan mà chẳng ngờ…