Nỗi khổ của anh chàng có vợ giảm cân

Anh chồng có cô vợ giảm cân rủ đi ăn lúc nào cũng không đi nhưng mua về thì…