Ông Tơ bà Nguyệt xe duyên cho Vân Dung

Vân Dung yểu điệu thục nữ nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đành đến nhờ ông Tơ bà Nguyệt giúp đỡ, từ đó nhiều tình huống hài hước xảy ra.