Vạ miệng và cái kết ngàn đời

Chỉ một lần vạ miệng mà Minh Tú đã nhận cái hận ngàn thu... Chính vì thế các cụ có câu ''uốn lưỡi 7 lần trước khi nói'' là thế đấy các ông ạ.