Câu chuyện thỉnh kinh thời hiện đại

Vẫn cốt chuyện thầy trò Đường Tăng - Ngộ Không đi thỉnh kinh nhưng ở thời hiện đại nó đã được biến tấu không thể ngờ tới.