Chiến thắng trong 2 giây, võ sĩ Trung Quốc lập kỷ lục quốc gia

Chiến thắng trong 2 giây, võ sĩ Trung Quốc lập kỷ lục quốc gia